JA, HET OPLOSSEN VAN DE KLIMAATCRISIS MOET IN HET REGEERAKKOORD

Het moet nu écht anders. Een nieuwe regering heeft de kans om het pad te wijzen naar een wereld vrij van fossiele brandstoffen en een gezonde leefomgeving voor iedereen. Samen sturen we een brief aan de formateur en eisen dat het oplossen van de klimaatcrisis een stevige plek krijgt in het regeerakkoord. 

Drie cruciale punten voor het regeerakkoord

Het oplossen van de klimaat- en natuurcrisis vraagt om leiderschap. Een nieuwe regering heeft de kans om voorop te lopen en het pad te wijzen naar een wereld vrij van fossiele brandstoffen, met bloeiende natuur en een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Binnenkort gaan politieke partijen om tafel om te praten over een regeerakkoord. Daarom sturen we -mede namens jou- een brief aan de formateur, met drie cruciale stappen die een komende regering wat ons betreft moet zetten:

De broeikasuitstoot moet in 2040 naar nul

De regering moet gevaarlijke klimaatverandering zoveel mogelijk voorkomen en haar fair share leveren om het doel van maximaal 1,5 graad opwarming te halen. Dat betekent dat de broeikasgasuitstoot al in 2040 naar nul moet.

Pak de stikstof- en natuurcrisis daadkrachtig aan

Dat betekent halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Voor de meest kwetsbare natuur geldt dat de stikstofneerslag wordt teruggebracht voor 2025.

Bescherm de gezondheid van omwonenden van grote vervuilers

Daarvoor is het nodig dat de wettelijke normen voor luchtkwaliteit aangescherpt worden, verouderde fabrieken gesloten kunnen worden en er een stop komt op het gebruik van steenkool in de industrie. 

Onderteken de brief aan de formateur, en zorg ervoor dat klimaat en natuur een stevige plek krijgen in het regeerakkoord. Lees de volledige brief hier.