Ja, ik help mee en doneer.

Een sterk en rechtvaardig klimaatbeleid en natuurherstel blijven ook voor het nieuwe kabinet noodzakelijk om de aarde leefbaar te houden.

Samen met jou zet Greenpeace de komende jaren alles op alles om de natuur en het klimaat te beschermen. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Doneer nu en sluit je aan. ♥


Greenpeace gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.

Coalitieakkoord: een aanval op de natuur

Het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is een aanval op de natuur en daarmee ook op een schone, groene en welvarende toekomst van ons allemaal. Ook deze partijen staan niet boven de wetten van de natuur. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken en zo de burgers te beschermen.

Dit akkoord ademt vooral angst voor verandering en wil een wereld behouden die in werkelijkheid niet meer bestaat. In plaats van met lef te kiezen voor maatregelen die de problemen echt gaan oplossen, worden er valse beloftes gedaan die de natuur en het klimaat niet helpen.


Wetenschappers zijn het er over eens dat de gevolgen van klimaatverandering al merkbaar zijn. En dat meer opwarming nog grotere gevolgen zal hebben. Dit is een struisvogelkabinet dat de problemen niet wil zien en voor zich uitschuift.

Laten we dit moment gebruiken om de strijd voor het klimaat hernieuwde kracht te geven. Sluit je aan en blijf samen met ons strijden!