De klimaatcrisis is nu!

Een sterk en rechtvaardig klimaatbeleid en natuurherstel blijven ook voor het nieuwe kabinet noodzakelijk om de aarde leefbaar te houden. Teken de petitie en eis maatregelen die de klimaatcrisis écht gaan oplossen.

Al 85481 handtekeningen!85481 / 100000 (85%)

Coalitieakkoord: een aanval op de natuur

Het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is een aanval op de natuur en daarmee ook op een schone, groene en welvarende toekomst van ons allemaal. Ook deze partijen staan niet boven de wetten van de natuur. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken en zo de burgers te beschermen.

Dit akkoord ademt vooral angst voor verandering en wil een wereld behouden die in werkelijkheid niet meer bestaat. In plaats van met lef te kiezen voor maatregelen die de problemen echt gaan oplossen, worden er valse beloftes gedaan die de natuur en het klimaat niet helpen.

3 cruciale punten waarvoor we blijven strijden:

1️⃣ De broeikasuitstoot moet in 2040 naar nul

De regering moet gevaarlijke klimaatverandering zoveel mogelijk voorkomen en haar fair share leveren om het doel van maximaal 1,5 graad opwarming te halen. De broeikasgasuitstoot moet al in 2040 naar nul.

2️⃣ Ambitieuze aanpak stikstof- en natuurcrisis

Dat betekent halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Voor de meest kwetsbare natuur geldt dat de stikstofneerslag wordt teruggebracht voor eind 2025. Ook moeten de wereldwijde bossen beschermd worden.

3️⃣ Gezondheid van omwonenden grote vervuilers

Daarvoor is het nodig dat de wettelijke normen voor luchtkwaliteit aangescherpt worden, verouderde fabrieken gesloten kunnen worden en er een stop komt op het gebruik van steenkool in de industrie. 


Wetenschappers zijn het er over eens dat de gevolgen van klimaatverandering al merkbaar zijn. En dat meer opwarming nog grotere gevolgen zal hebben. Dit is een struisvogelkabinet dat de problemen niet wil zien en voor zich uitschuift.

Laten we dit moment gebruiken om de strijd voor het klimaat hernieuwde kracht te geven. Teken deze oproep en laat horen dat je samen met ons blijft strijden!