JA, IK WIL DUURZAME LANDBOUW

De stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de landbouw zoals we die in Nederland kennen niet houdbaar is. Klimaat, natuur en onze dieren lijden onder de gigantische vlees- en zuivelproductie. Ik teken de petitie en eis van onze overheid de omslag naar ecologische landbouw.

Al 68007 handtekeningen68007 / 100000 (68%)

Ja, ik wil duurzame landbouw!

De overheid gebruikt € 24 miljard belastinggeld om de stikstofcrisis aan te pakken. Veel geld daarvan zal gaan naar de grootste stikstofuitstoter; de veehouderij. Voorkom foute investeringen in de intensieve veehouderij. Dit is het moment voor een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren. Teken nu de petitie en eis deze omslag van onze overheid.

Drie zwaarwegende redenen om te tekenen:

1. Meeste vlees en zuivel voor export

Zo’n 80 procent van het vlees en de zuivel die onze vee-industrie produceert, gaat linea recta de grens over. Ondertussen sterven in Nederland plant- en diersoorten uit, door de bizarre hoeveelheden stront (van 115 miljoen kippen, varkens en koeien) die onze lucht, water en bodem vervuilen.

2. Natuur onder druk

Twee derde van alle landbouwgrond ter wereld wordt gebruikt als weiland voor grazende dieren of de teelt van veevoer. Zo is Nederland groot afnemer van Braziliaanse soja, om onze uit de hand gelopen veestapel te voeden. Daarvoor sneuvelden miljoenen hectaren cruciale natuur in Zuid-Amerika én staat unieke Nederlandse natuur onder druk door te veel stikstof.

3. Tijdperk ecologische landbouw aangebroken

Tientallen jaren is er bar weinig gedaan om de problemen in de landbouw en de stikstofcrisis aan te pakken. Veel geld dreigt nu naar moderne stalsystemen te gaan die te weinig milieuwinst opleveren. Met ecologische landbouw wordt gewerkt binnen de grenzen van klimaat en natuur. Zo’n omslag is haalbaar én betaalbaar. Een eerlijke prijs voor de boer is een voorwaarde. Een krimp van de veestapel is daarbij onvermijdelijk.