Ja! Ik teken voor duurzame landbouw 🌱

Als de stikstofuitstoot niet uiterlijk eind 2025 drastisch omlaag gaat, lopen we het risico unieke planten en dieren te verliezen. Teken deze petitie en eis dat onze overheid boeren helpt in de omslag naar ecologische landbouw!

Al 82607 handtekeningen82607 / 99000 (83%)

Stikstofuitstoot móét omlaag

De overheid gebruikt miljarden aan belastinggeld om de stikstofcrisis aan te pakken. Dit is hét moment voor een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren. Inmiddels dringt de tijd: als de stikstofuitstoot niet snel, uiterlijk eind 2025, drastisch omlaag gaat, lopen we het risico unieke planten en dieren te verliezen. Daarom moet de overheid nú aan de slag.

Drie redenen om te tekenen:

1. Meeste vlees en zuivel voor export

Zo’n 80 procent van het vlees en de zuivel die onze vee-industrie produceert, gaat linea recta de grens over. Ondertussen sterven in Nederland plant- en diersoorten uit, door de bizarre hoeveelheden stront (van 115 miljoen kippen, varkens en koeien) die onze lucht, water en bodem vervuilen.

2. Natuur onder druk

Twee derde van alle landbouwgrond ter wereld wordt gebruikt als weiland voor grazende dieren of de teelt van veevoer. Zo is Nederland groot afnemer van Braziliaanse soja, om onze uit de hand gelopen veestapel te voeden. Daarvoor sneuvelden miljoenen hectaren cruciale natuur in Zuid-Amerika én staat unieke Nederlandse natuur onder druk door te veel stikstof.

3. Tijdperk ecologische landbouw aangebroken

Tientallen jaren is er bar weinig gedaan om de problemen in de landbouw en de stikstofcrisis aan te pakken. Veel geld dreigt nu naar moderne stalsystemen te gaan die te weinig milieuwinst opleveren. Met ecologische landbouw wordt gewerkt binnen de grenzen van natuur en klimaat. Zo’n omslag is haalbaar én betaalbaar, maar dat kan de boer niet alleen. De overheid is aan zet om deze omslag op een eerlijke en rechtvaardige manier vorm te geven, met als voorwaarde een goed verdienmodel voor de boer van de toekomst. Een krimp van de veestapel is daarbij onvermijdelijk.