GELUKT, BEDANKT!

Bedankt voor je donatie! Wil je ook direct de petitie ondertekenen?

Geen klimaatontkenner in het torentje!

De klimaatcrisis is nu, een sterk én rechtvaardig klimaatbeleid en natuurherstel blijven linksom of rechtsom noodzakelijk voor het leefbaar houden van de aarde. Teken nu en eis dat het oplossen van de klimaatcrisis een stevige plek krijgt in het regeerakkoord.

Greenpeace gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.

De klimaatcrisis is nu

Op 23 november zijn we wakker geworden in een land waar de grootste politieke partij hele bevolkingsgroepen wegzet als tweederangs burgers en de ernst van klimaatverandering ontkent. In het beslissende decennium voor het leefbaar houden van de aarde, willen we geen klimaatontkenner in het Torentje.

De PVV ontkent de noodzaak van klimaatactie, wil de stikstofdoelen van tafel en sluit mensen uit. Uitgerekend deze week waarschuwden de Verenigde Naties ervoor dat de aarde met 3 graden zal opwarmen, een dubbel zo hoge opwarming als afgesproken in Parijs in 2015.

Drie cruciale stappen die een komende regering moet zetten:

1️⃣ De broeikasuitstoot moet in 2040 naar nul

De regering moet gevaarlijke klimaatverandering zoveel mogelijk voorkomen en haar fair share leveren om het doel van maximaal 1,5 graad opwarming te halen. Dat betekent dat de broeikasgasuitstoot al in 2040 naar nul moet.

2️⃣ Pak de stikstof- en natuurcrisis aan

Dat betekent halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Voor de meest kwetsbare natuur geldt dat de stikstofneerslag wordt teruggebracht voor 2025. Ook moeten de wereldwijde bossen beschermd worden.

3️⃣ Bescherm de gezondheid van omwonenden van grote vervuilers

Daarvoor is het nodig dat de wettelijke normen voor luchtkwaliteit aangescherpt worden, verouderde fabrieken gesloten kunnen worden en er een stop komt op het gebruik van steenkool in de industrie. 

De overweldigende wetenschappelijke consensus is dat de gevolgen van klimaatverandering al merkbaar zijn. En dat meer opwarming nog ergere gevolgen zal hebben. Je kop in het zand steken zal de klimaatcrisis niet doen verdwijnen.

Laten we dit moment gebruiken om de strijd voor het klimaat hernieuwde kracht te geven. Teken deze oproep en laat horen dat je samen met ons blijft strijden!